gratis sökbara dejtingsajter

of 2018. Du får en överblick och full spårbarhet på vad dina projekt innehåller. Används av de ledande aktörerna på den svenska byggmarknaden. Därmed finns de alltid exponerade mot de ledande aktörerna på den svenska bygg- fastighets- och anläggningsmarknaden.

Läs mer, visa alla nyheter, bVB i korthet, byggvarubedömningen (BVB) är en icke vinstdrivande ekonomisk förening som består av stora aktörer på bygg-, fastighets och anläggningsmarknaden. Vi bedömer och därefter tillhandahåller information om miljöbedömda varor samt främjar produktutvecklingen mot en giftfri och god bebyggd miljö.

Miljöbedömda byggvaror, effektiv och tillgänglig projekthantering. Detta gäller oavsett om det handlar om ett pågående eller ett avslutat projekt. Projektverktyg, i vårt projektverktyg kan du dokumentera de produkter som ingår i ny- och ombyggnadsprojekt eller som helt enkelt används i förvaltningen. Som materialleverantör har du möjlighet att få dina produkter bedömda, dokumenterade och sökbara i vår databas. Det handlar om alla typer av bygg- och fastighetsrelaterade produkter. Läs mer, publicerad:, byggvarubedömningen har glädjen att få en ny medlem. Tillsammans formar vi en hållbar byggbransch. Med vår tjänst får du rätt verktyg att möta ert projekts uppsatta miljömål. Databas över bedömda produkter, utifrån tillgänglig produktdokumentation och våra kriterier bedömer BVB nya varor och produkter varje dag.