unitariska dejtingsajt

egyptiska bibelkanon genom Athanasius ' berömda påskbrev år 367. Många anglikanska församlingar firar dessutom en kvällsgudstjänst på söndagar, men denna är inte alltid längre utformad som aftonsång. Den ursprungliga passagen tros bara innehålla en enda mening eller bemärkelse. Följden blev att arminianerna sammanslöt sig i remonstrant -kyrkan, som betonar att människan i vissa avseenden har en fri vilja. Trossamfunden allra längst ned i trädet är primitivistsamfund från 1700- och 1800-talen.

Tillägget av filioque i Nicaenska trosbekännelsen av kyrkan i Rom, bruket av osyrat bröd i den västliga kyrkan, och bruket av syrat bröd i den östliga kyrkan vid utdelandet av Nattvarden samt utnämnandet av patriarken av Konstantinopel till ekumenisk patriark och skillnaderna i utformningen. Denna gång var acceptansen inom de etablerade kyrkorna större och medlemmarna blev i högre grad kvar i de samfund som var deras ursprung. I kristna miljöer präglade av pietism, evangelikalism eller den karismatiska rörelsen kan väckelsemöten, innehållande känslosam musik, vittnesbörd, bibelläsning, appeller och omvändelseböner, vara ett inte ovanligt komplement till söndagens huvudsakliga gudstjänst. I de kanoniska evangelierna finns mycket lite material om Jesu barndom och liv innan hans dop i Jordanfloden. Romersk katolicism redigera redigera wikitext Romersk-katolska kyrkan, eller Katolska kyrkan, består av de olika kristna kyrkor av såväl östliga som västliga riter som erkänner påvens ( biskopen av Rom ) överhöghet och står i kommunion med honom. Det sjätte ekumeniska kyrkomötet (även känt som tredje konciliet i Konstantinopel ) samlades. 1599) brutit med sina modersamfund, övergivit diofysitismen, inträtt i kyrkogemenskap med den Romersk-katolska kyrkan, men behållit sitt assyriska gudstjänstliv och sin östliga kyrkorätt. Stora kloster som det i Cluny i dagens Frankrike beredde vägen för en kyrka med större trovärdighet och inflytande som åtnjöt respekt från såväl allmoge som elit. Den assyriska kyrkofamiljen, de orientaliskt ortodoxa kyrkorna, Ortodoxa kyrkan och romersk-katolska kyrkan har alltid fortsatt att fira mässa på söndagar. Det var en samling väckelserörelser, som betonade individens religiösa upplevelser (främst omvändelseupplevelser) och sambandet mellan tro och stram levnadsföring. En nutida definition av ordet protestant vanlig bland reformerta konfessionalister inkluderar endast den reformerta kyrkofamiljen i motsatsställning till evangelisk-lutherska kyrkor. Gemensamt är firandet av varje söndag, Herrens dag, till åminnelse av Jesu uppståndelse.