dejt med dålig hygien

en dietist för att vara säker på att man äter bra, säger hon. En förhoppning är också att kunskapen från studien längre fram ska kunna användas i sjukvården vid hälsokontroller av äldre. Någon som vet mer om saken är Ingvor Näsmyr, som är doftöverkänslig. Det är många äldre personer som har problem med luktsinnet, och det är ingenting ovanligt. Vi tror att förlust av luktsinnet är som undulaten i kolgruvan. Men en annan bakomliggande faktor kan vara att doftsystemet är ett skört system i hjärnan. Det kan hänga ihop med att personer som tappat sitt doftsinne ofta också tappar aptiten och lusten att äta mat när det inte smakar någonting längre.

Forskarna tog också hänsyn till att utveckling av demens har visat sig både försämra luktsinnet och öka risken att. Så det är möjligt att man kan se doftsinnet som en spegel för hur kroppen mår i övrigt, säger Ingrid Ekström. Forskare vid University of Chicago kom i en vetenskaplig studie 2014 fram till att äldre människors individuella förmåga att identifiera lukter är en ledtråd till hur länge de kommer att leva. Fem år senare hade fyra av tio med de sämsta resultaten avlidit medan bara en av tio med de bästa resultaten var döda. Det visade sig att de som hade ett dåligt doftsinne var överrepresenterade i gruppen som dött, även sedan forskarna justerat för andra faktorer som påverkar risken att dö, som ålder, kön, kognitiv förmåga och andra hälsovariabler. Studien publiceras i Journal of the American Geriatrics Society och har gjorts inom ramen för det sexåriga forskningsprogrammet Vårt unika doftsinne som finansieras av Riksbankens jubileumsfond. Forskarna lät 3 000 personer i åldern 5785 år försöka identifiera fem distinkta lukter: mint, fisk, apelsin, rosor och läder. Läs mer i länken nedan. I studien har 1 774 personer mellan 40 och 90 år följts i tio år, och deras doftsinne har testats med jämna mellanrum. Ingrid Ekström är doktorand på psykologiska institutionen vid Stockholms universitet och personen som ligger bakom studien. 24 mars, 2017, ett försämrat luktsinne hör samman med en ökad risk att. Inte nya resultat, det är dock inte första gången luktsinnets koppling till ökad dödlighet studerats.